Календар

 Последен месец Май 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 18 1 2 3 4 5
week 19 6 7 8 9 10 11 12
week 20 13 14 15 16 17 18 19
week 21 20 21 22 23 24 25 26
week 22 27 28 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Мeстни данъци и такси

В сектор Бюджет, финанси и местни приходи от структурата на общинска администрация е интегрирано и  звено Местни данъци.

В описаното звено се извършват всички административни услуги, свързани с данъчното облагане с местни данъци- данък върху недвижимите имоти, данък върху моторните превозни средства, данък върху наследствата, данък при възмездно и безвъзмездно придобиване на имущество, патентен данък.
В структурното звено клиентите на общината могат да получат удостоверение за данъчна оценка, удостоверение за декларирани данни, копие от документи за внесени данъци и др.


Работно време на звеното 08.00 часа до 17.00 часа
За справки по телефона : + 3593115 / 2120 , вътрешен 113.


Размерите на данъците за 2016 година са следните:

1.Данък върху недвижимите имоти - 2.1 промила върху данъчната оценка - за имоти на граждани ;

2. Данък върху недвижимите имоти - 2.1 промила върху по-високата стойност на данъчната оценка и отчетната стойност, декларирана по съответния ред - за имоти на търговци - физически и юридически лица, както и за имоти на юридически лица с нестопанска цел;

3.Данък при възмездно придобиване на имущество - 2.2 % върху договорната стойност при покупко-продажба , при замяна - върху по-високата стойността между стойностите на заменяните вещи.

4. Данък при безвъзмездно придобиване на имущество:
   - 0.73на сто - при дарение между братя и сестри и техните деца;
   - 5.1 на сто - при дарение между лица извън посочените, по-горе.

Данъкът върху недвижимите имоти през 2016 се заплаща в срок от 01.03.2016 до 30.04.2016 г. , като заплатилите в описания срок ползват 5% отстъпка. Допуска се заплащането да се извърши на две равни вноски - до 30 април и до 30 октомври.

Такса битови отпадъци се заплаща ведно с дължимия данък върху недвижимите имоти- по описания начин и срокове.

Туристическият данък за 2016 г. беше определен в следните размери :
Категория 1*- 0.25 лева за нощувка.
Категория 2*- 0.30 лева за нощувка
Категория 3*-5*- 0.35 лева за нощувка.

Така определените размери на данъка следва да се прилагат, считано от 01.01.2016 г.

Информация за размерите на останалите местни данъци може да намерите в приложенията на Наредба № 14 на ОбС.

Заплащането може да се извърши и по банков път по сметка:

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА – ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД 
КЛОН АСЕНОВГРАД

НОВА IBAN СМЕТКА: BG08CECB979084G0663600
BIC: CECBBGSF

СУМИТЕ ДА СЕ ВНАСЯТ ПО КОД НА ПЛАЩАНЕ, КАКТО СЛЕДВА:

- КОД ЗА ДНИ:                                                         442100
- КОД ЗА ТБО:                                                          442400
- КОД ЗА МПС:                                                         442300

- КОД ЗА МЕСТЕН ДАНЪК ПРИДОБИВАНЕ:     442500
- КОД ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ:          448007
- КОД ЗА ПАТЕНТЕН ДАНЪК:                              441400
- КОД ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ДАНЪК:                    442800
- КОД ЗА ГЛОБИ И ЛИХВИ:                                  446500

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер