Календар

 Последен месец Март 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 9 1 2 3
week 10 4 5 6 7 8 9 10
week 11 11 12 13 14 15 16 17
week 12 18 19 20 21 22 23 24
week 13 25 26 27 28 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Писмо за избор на ОИК


До

Представителите на парламентарно представените ни партии

и до  представителите на партиите,

имащи  членове на Европейския парламент

Относно:Сроковете за провеждане на консултации при кмета на община Куклен за определяне състава на ОИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

В изпълнение на Решение №18/08.07.2011г. на Централната избирателна комисия за провеждане на изборите за общински съветници и кметове и за президент и вицепрезидент на Р България на 23.10.2011г., Ви уведомявам, че на 04.08.2011г. от 16.00 часа, в сградата на общинска администрация Куклен, в заседателната зала, на основание и в изпълнение на задължителните  разпоредби на чл.30,31 от Изборния кодекс(ИК) и §5, т. 3  от ДР на ИК  ще се проведат консултациите пред Кмета на Община Куклен за определяне състава на Общинска избирателна комисия (ОИК) Куклен.

За целта, Ви каня, да участвувате в  консултациите за определяне състава на Общинската избирателна комисия (ОИК) Куклен, при надлежно изпълнение на условията по чл. 30, ал.2 от ИК, в часа и мястото, описани по-горе.

При провеждане на консултациите при кметовете на общини партиите и коалициите от партии представят:
а) писмено предложение за състав на ОИК, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията от партии, която ги предлага;
б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията издадено не по-рано от 21.06.2011 г. или заверено от представителя на коалицията от партии копие от решение за образуване на коалицията от партии, с което се удостоверяват пълномощията на представляващия/те съответната партия или представляващия/те коалицията от партии лица;
в) пълномощно от представляващия съответната партия или представляващите коалицията от партии лица, в случаите когато в консултациите участват упълномощени лица;
г) копие от диплом за завършено образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше учебно заведение (в случай че все още няма издаден диплом) и декларация от всяко лице, предложено за член на ОИК, че отговаря на изискванията на Изборния кодекс, съгласно приложението на Решение 30/18.07.2011г. на ЦИК.

29.07.2011г.                                        КМЕТ:

гр.Куклен                                                       (Инж. Димитър Сотиров)

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер