Календар

 Последен месец Юли 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Община КУКЛЕН

Покана и заявление за участие в учредително събрание на МИГ

logo angetka 22.03.2017

 

ПОКАНА

ЗА УЧАСТИЕ

В УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КУКЛЕН И ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /

ПО ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ”

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ, БИЗНЕСА, И  НПО,

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА КУКЛЕН И НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА АСЕНОВГРАД / БЕЗ СТРОИТЕЛНИТЕ ГРАНИЦИ НА ГР. АСЕНОВГРАД /,

  След проведено широко обществено обсъждане с обществеността, бизнеса и неправителствения сектор на територията на Община Куклен и населените места от Община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници, Ви каним да участвате в учредяване на Местна инициативна група на територията на община Куклен и населените места от община Асеновград, без гр. Асеновград в строителните му граници,  по мярка 19 ”Водено от общностите местно развитие”.

   Уведомяваме Ви, че съгласно изискванията на приложимия нормативен акт - Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., всеки желаещ да участва в учредяване на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”, трябва да се самоопредели в качеството на представител на кой от секторите влиза, като учредител - публичен, нестопански или стопански, като за целта е необходимо в деня на учредителното събрание на Сдружението да носи със себе си следните документи:

$11.      За физически лица:

 лична карта, нотариално заверено пълномощно в случай, че заявлението се подава от пълномощник и/или регистрационната карта за земеделски производител, в случай че е приложимо.

2. За юридически лица /търговски дружества, кооперации, народни читалища, сдружения, фондации или НПО/: лична карта на представляващия, документ за актуално състояние на организацията, изрично решение на компетентния орган на юридическото лице/ общо събрание, едноличен собственик/ за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/, нотариално заверено пълномощно от представляващия юридическото лице, в случай че е приложимо.

3. За община Куклен и община Асеновград:

лична карта на представителя на съответната община и решение на общински съвет на съответната община за участие в учредителното събрание на местната инициативна група на територията на Община Куклен и Община Асеновград/без строителните граници на гр. Асеновград/.

    УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ще се проведе на 30.03.2017 г. от 18,00 часа в сградата на Читалище"Никола Йонков Вапцаров", находяща се в гр. Куклен, ул. "Александър Стамболийски" № 50, община Куклен, област Пловдив.

ПРИ СЛЕДНИЯ ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на Решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

2. Определяне на целите, средствата за тяхното постигане, и определяне на дейността по смисъла на чл. 2 от ЗЮЛНЦ на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

3.Приемане на Устав на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

4. Избор, състав и мандат на управителен съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград”;

5.Определяне на дължимост и размер на встъпителната членска вноска и годишни членски внос, и срок  на плащане;

6.Подписване на Устава и Учредителния протокол;

7.Възлага на избрания Управителния съвет на Сдружението с нестопанска цел за общественополезна дейност“Местна инициативна група-Куклен-Асеновград” да подготви и подаде необходимите документи за регистрация на сдружението пред съответните инстанции;

8.Закриване на учредителното събрание.

    Местната инициативна група ще бъде регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като сдружение с общественополезна дейност.

    Сдружението ще бъде доброволно, независимо и неправителствено обединение на юридически и физически лица, които да работят за активизиране на местните общности на териториите на община Куклен и населените места от община Асеновград, без строителните граници на гр. Асеновград. Сдружението ще се учреди, за да насърчава устойчивото развитие на местната общност и включването на гражданите в процесите на вземане на решения на местно ниво и да подпомага изграждането на гражданско общество, демократизация и прозрачност в дейността на централните и местните органи на управление.

    Всички участници е необходимо да попълнят регистрационната форма-заявление за участие в учредителното събрание, която можете да получите в деловодството на Община Куклен, адрес: гр. Куклен, ул. „Александър Стамболийски” № 43, и на община Асеновград, адрес: гр. Асеновград, пл. ”Акад. Н. Хайтов” № 9.

     Настоящата покана да се обяви на населението на двете общини, чрез поставянето й на таблата за обявления, както и на официалните сайтовете на общините Куклен и Асеновград.

С уважение,
Пламен Гошев - Председател на Общински съвет гр. Куклен

С уважение,
Мария Вълканова – Зам. Кмет на Община Асеновград

 

ИЗТЕГЛЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД“

 

 

Покана

 

 

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПЛАТИ ДАНЪЦИТЕ СИ КЪМ ОБЩИНА КУКЛЕН ОТ СТРАНАТА И ЦЕЛИЯ СВЯТ БЪРЗО, ЕВТИНО И ЛЕСНО. ПЛАЩАНЕТО Е САМО С ЕГН ИЛИ БУЛСТАТ

Община Куклен пусна нова и модерна услуга за жителите си. Хората вече могат да плащат онлайн всички местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.

Интернет плащането става след регистрация в сайта ИПЕЙ и следване на всички указателни стъпки в него. Регистрацията в ИПЕЙ е еднократна. След като се регистрира веднъж, собственикът на регистрацията я има винаги. ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ работят и на английски език, така че може да се ползват без проблем от чужденци.

Таксата за плащане през каса на ИЗИПЕЙ е минимум 1 лев и максимум 5 лева върху цялата сума за годишен данък - общо сграда, смет, автомобил и лихви, ако има такива. Таксата през ИПЕЙ е 0.40 лева за една транзакция.

По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да са документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация кой колко дължи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде платена веднага. Тя е винаги актуална, защото се работи в онлайн режим на плащане. ИЗИПЕЙ към момента има 2 361 офиса в цяла България. Те са с гъвкаво работно време и удобно за хората, а повечето от тях работят и в почивни, и празнични дни.

Новата услуга чрез автоматично разплащане на данъците улеснява неимоверно гражданите. Тя е в полза най-вече на живеещите извън общината и им пести време, нерви и пари. Повишава и събираемостта от местните приходи. Онлайн плащането към момента е възможно най-евтиният и лек начин за плащане на данъци към българските общини.

 

e-paybaner  easypay  

   

Покана

Покана до ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016 г.

 

Информация за напредъка на проект "Нови възможности за грижа"

Повече информация за напредъка на проект "Нови възможности за грижа" можете да прочетете ТУК

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер