Календар

 Последен месец Юли 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Община КУКЛЕН

Във връзка със заболяването син език

Информация за контактните точки и документи във връзка със заболяването син език можете да намерите в този архив.

 

Обявление

   Във връзка с разпоредбата на чл.91 от Изборния кодекс, изпълняващия длъжността Кмет на община Куклен-Костадин Павлов, чрез заместващия го - Илхан Кадир,Зам. кмет, по Заповед №661/14.08.2014г.,  кани представителите на парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 12 май 2013 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите за народни представители  5 август 2014 г. (Парламентарно представени партии и коалиции са партиите и коалициите, които имат парламентарна група в Народното събрание към датата на насрочване на изборите - 5 август 2014 г. - партия „ГЕРБ", коалиция „Коалиция за България", партия „Движение за права и свободи" (ДПС) и партия „Атака"), на консултации, на  28.08.2014г.  от 13.00 часа, в Заседателната зала на етаж трети, в сградата на Общината,на ул.”АЛ.Стамболийски”,№43, гр.Куклен,  за определяне съставите на секционните избирателни комисии (СИК) в Общината.

     В консултациите участват още и коалиция „БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, ВМРО-БНД, ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ, ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН" и коалиция „Реформаторски блок", които не са парламентарно представени, но с техните листи имат избрани представители (членове) на Европейския парламент от Република България.

     В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени и нямат свои членове в Европейския парламент.

     С оглед законосъобразно им провеждане, Ви уведомявам за следното :

     На консултациите упълномощените представители да представят следните документи:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
- имената и ЕГН на предложените лица;
- длъжността в комисията, за която се предлагат;
- образование, специалност;
- партия или коалиция, която ги предлага;
- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 5 август 2014 г.; или копие от решението за образуване на коалицията. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

      За резултатите от проведените консултации ще се състави протокол, който ще се подпише  от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите от партии, ако има такива.

   Секционните комисии в община Куклен са 13/тринадесет/ - 8 в град Куклен и по една в останалите население места, както и една евентуална подвижна СИК.

   Максималният брой членове на СИК в град Куклен е 9 , в това число председател, зам.- председател и секретар.

   Максималният брой членове на СИК в малките население места е 7, в това число председател, зам.-председател и секретар.

   Председателят и секретаря не могат да са от една политическа сила.

   Представителството на партиите в СИК следва да е съобразено с представителството в ЦИК и ОИК. Представители в секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район имат парламентарно представените партии и коалиции, както и партиите и коалициите, които имат членове на Европейския парламент.

    При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии в рамките на избирателния район се запазва основното съотношение между партиите и коалициите на партии, представени в ЦИК.

Изготвил: Д-р Н. Маркова  - Секретар

Зам. кмет, заместващ ИД Кмета

на община Куклен, съгласно Заповед №661/14.08.2014г. :...........................

Илхан Кадир

 

Обява

obqva-2013.03.27

През месец март 2013 г Социална фондация „ИНДИ-РОМА 97”

стартира кампания Ритмология-Преобразяване на себе си и света, чрез ритмите в и около нас.

финансирана със средства  по проект  «ефективни подходи
към устойчивостта на НПО»  изпълняван от БЦНП  в партньорство с фондация «ПАЦЕП» и финансиран от фондация «Америка за България»

Цел на кампанията

Да организираме благотворителна кампания, чрез коята да осигурим средства за социална интеграция и социално включване на млади момичета от ромски етнос, жертви на насилствени бракове.

Дейности по кампанията

През месец април ще се организираме концерт на фолклорен ансамбъл за народни песни и танци и на група за изпълнение на ромски фолклор. Той ще се състой в гр. Куклен.
Очакван брой посетители – над 100 човека.
На третия месец от кампанията ще организираме концерт «Ритмология»,14  ще свирят на барабании, след представяне на своите мелодии концерта ще продължи с интерактивно включване на граждани, които също ще свирят на барабанни,след концерта ще се  направи интерактивна дискусия за преживяванията  свързани с възпроивеждане на ритъма, като проекцияна нашата духовност. Концерта ще се състои в Пловдив. Очакван брой посетители минимум 80 човека.


На четвъртия месец от проекта ще напавим изложба от картини  на  участници в Арт ателие към Община Куклен. Изложбата ще бъде озвучена с етническа музика. Изложбата ще бъде организирана  и в град Пловдив. Минимален брой посетители - 200 човека. Ангажирани в организирането на кампанията ще бъдат доброволците на фондацията, както и екипа на същата, ще партнират сътрудници на общината и на местното читалище.

   

Обява

.

 

Куклен на 25 място от 264

Община Киклен на 25то място в класацията на Министър Дянков .

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер