Календар

 Последен месец Юли 2024  Следващ месец
П В С Ч П С Н
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31

Скорошни събития

Не са налични събития

Община КУКЛЕН

Съобщение

на вниманието

на заинтересуваните лица и общественост

На основание: Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (ДВ бр.25/2003г., изм. ДВ бр.№3/2006г., обн.ДВ бр.12 от 12.02.2016 г.)

В община Куклен е  постъпило Уведомление за инвестиционно предложение с вх. № 5414/20.09.2017г. отДАНВАЛГРУП “ ЕООД за отглеждане на сладководни риби – неинтензивно в съществуващо съоръжение – Изравнител ДКК до КЦМ

Местонахождение: имот № 011211, местност Капсида, землище гр. Куклен община Куклен

Писмени становища и мнения се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в сградата на Община  Куклен

адрес: гр. Куклен, ул. „Ал. Стамболийски“ № 43

 

Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Куклен за 2016 г. 

Повече информация можете да намерите тук.

 

Съобщение

Уважаеми граждани на Вашето внимание предоставяме   Разрешението за дейности с отпадъци № 09-ДО-1120-00 от 31.07.2017г. на “Феникс Грийн” ЕООД със седалище и адрес на управление област София, община Столична, гр. София, р-н Надежда, ул. “Елов дол” №1.

   

Съобщение

Уважаеми граждани,

Уведомяваме Ви, че контейнерите за строителни отпадъци, които община Куклен постави на главната улица на гр. Куклен “Ал. Стамболийски” ще бъдат преместени на ул. “Хр. Г. Данов” над магазин “Сани” – на мястото на стария зеленчуков пункт.
Напоняме Ви, че контейнерите са предназначени за изхвърляне само и единствено на строителни отпадъци.

Наказва се с глоба от 300 до 1000 лв. физическо или юридическо лице, което:
- изхвърля отпадъци на неразрешени за това места;
- изхвърля битови или други отпадъци в контейнерите за строителни отпадъци;

Отправяме апел към Вас с общи усилия да пазим чистотата на нашия град.

Кмет на Община Куклен

 

Покана за общо събрание на МИГ-Куклен-Асеновград

 

logo angetka 22.03.2017

 

 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ

„МИГ-КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД”

До членовете на СНЦ                                                                          

“МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-

КУКЛЕН-АСЕНОВГРАД

Относно:    Провеждане на Общо събрание

      Дата: 16.05.2017 г.                                                                  

      Място: гр. Куклен, сградата на Община Куклен,  заседателната зала, ет.3

      Час:19.00 часа

П О К А Н А

 

            Уважаеми дами и господа, членове на Общото събрание,

На основание чл.11, ал.1 и ал.2 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „МИГ-Куклен-Асеновград”, свиквам Заседание на Общото събрание на 16.05.2017г. /вторник/ от 19.00 часа,което ще се  проведе при следния дневен ред:

1.      Приемане на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-Куклен-Асеновград.

2.      Разни.

Място на провеждане: гр. Куклен, сградата на Община Куклен,  заседателната зала, ет.3

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

МАРИЯ ВЪЛКАНОВА

Председател на УС на

СНЦ „МИГ-Куклен-Асеновград”

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Новини

Станете приемен родител Всяко дете има право на детство, семейство и дом....   Повече
Важно за собствениците на кучета Общинска администрация уведомява собствениците на ..... Повече
За хотелиерите Информация за лицата, предлагащи хотелиерски услуги... Повече
Набиране на доброволци Община Куклен открива кампания за набиране на доброволци.... Повече
Информация за местните данъци през 2011 Общинска администрация информира.... Повече

Пожарна безопасност

Български Пощи

Банери

Банер
Банер
Банер